СИРИУС СТАР БГ ЕООД ПРИТЕЖАВА:

 • Товарни автомобили марки: DAF, Мерцедес и ремаркета лицензирани по ADR
 • Лицензирани за международен превоз на товари
 • Имащи правото да превозват опасни товари като: химически вещества, смеси, субстанции, суровини, деривати и опасни отпадъци от класове съгласно ADR: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

ПРИМЕРНИ ПАРАМЕТРИ НА ADR КОМПОЗИЦИЯ

 • Модел: FA CF75.310 , Двуосен термо-изолиран фургон
 • Фабрично монтирана спирачка тип ZF Intarder, отговаряща на изискванията на ADR, с ефективност достатъчна за общата маса на транспортната единица 44т.
 • Автомобилът покрива нормите за спирачната система съгласно директиви R.91/422 на ЕС
 • ABS система вградена

КЪМ АВТОМОБИЛА СЕ ПРИКАЧА СЛЕДНОТО РЕМАРКЕ РЕГИСТРИРАНО ПО ADR:

 • Товарно ремарке марка ПАНАВ ТВ 18 ЛПК
 • Двуосен термо-изолиран фургон
 • Лицензирано по ADR
 • Имащо правото да превозва опасни товари като: химически вещества, смеси, субстанции, суровини, деривати и опасни отпадъци от класове съгласно ADR: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

ТОВАРОНОСИМОСТ И ПАРАМЕТРИ НА ТОВАРНИТЕ ОТСЕЦИ НА КОМПОЗИЦИЯТА :

Товарен автомобил DAF:
Обща маса : 20 500 кг
Товароносимост : 12 000 кг

 • Дължина : 7,60 м Примерна вместимост на товари:
 • Ширина : 2,45 м 12 броя биг-бегове на 1 ред с р-ри 114х114
 • Височина : 2,25 м 12 броя IBC контейнери за течности
 • Площ : 18,62 м² 18 броя Евро-палети
 • Обем : 41,90 м ³ 60 броя пълни 200 кг. варели

96 броя 200л. Празни варели на два реда

Ремарке ПАНАВ:
Обща маса : 18 000 кг
Товароносимост : 8 000 кг

 • Дължина : 6,60 м Примерна вместимост на товари:
 • Ширина : 2,45 м 10 броя биг-бегове на 1 ред с р-ри 114х114
 • Височина : 2,25 м 9 броя IBC контейнери за течности
 • Площ : 16,17 м² 16 броя Евро-палети
 • Обем : 36,39 м ³ 40 броя пълни 200 кг. варели

80 броя 200л. празни варели на два реда