УСЛУГИ – ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ADR:

  • Превози на опасни, неопасни и конвенционални товари в страната и чужбина.
  • Фирмата разполага с лекотоварни и тежкотоварни автомобили за превоз на товари от 1 тон до 20 тона.
  • Автомобилите се управляват от водачи с опит и ADR свидетелства за водачи, превозващи опасни товари.
  • СИРИУС СТАР БГ ЕООД има издаден Регистрационен документ за транспорт на опасни отпадъци от МОСВ-РИОСВ. В документа са вписани общо седем транспортни единици за международен и вътрешен превоз и всички кодове от Класификатора на отпадъците. Регистрационния документ можете да видите на сайта www.otpadaci.com

ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ:

  • СИРИУС СТАР БГ ЕООД може да предостави работници за товаро-разтоварни дейности с опасни вещества и смеси. Работниците са преминали курс и са сертифицирани за работа с опасни вещества.
  • Работниците на СИРИУС СТАР БГ ЕООД са обучени за работа в условията на работещо химическо производство

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

  • Доставка на контейнери за опасни вещества и смеси, с гравирани или набити UN номера съгласно ADR (клас: I (X), II (Y), III (Z))
  • Почистване на Петролни и Химически складове, резервоари, танкери, тръбопроводи, рафинерии, терминали и др.
  • Управление на опасни отпадъци – събиране, транспорт, съхранение и последващо третиране